لیست قیمت کاغذدیواری

لیست کاغذدیواری

لطفا قیمت های ما را با بازار مقایسه نمایید

قیمت ها از تاریخ ۱۳۹۸/۷/۱ تا اطلاع ثانوی معتبر است

بدیهی است قیمت ها به روز و بدون اطلاع قبلی قابل تغییر است

لیست قیمت کاغذدیواری به قیمت انبار

ردیف برند دی & سی Brand D&C size Rials
۱آلبوم سرینسیما ۱serenissima 1عرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۱/۸۵۰/۰۰۰
۲آلبوم سرینسیما ۲serenissima 2عرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۲/۱۵۰/۰۰۰
۳آلبوم سیتا آلتا ۱Cita Alta 1عرض ۷۰ سانتیمتر –طول ۱۰ متر
۴آلبوم سیتا آلتا ۲Cita Alta 2عرض ۷۰ سانتیمتر –طول ۱۰ متر۱/۶۵۰/۰۰۰
۵آلبوم فیورنزا ۱Fiorenza 1عرض ۷۰سانتیمتر –طول ۱۰ متر
۶آلبوم فیورنزا ۲Fiorenza 2عرض ۷۰سانتیمتر –طول ۱۰ متر۱/۴۵۰/۰۰۰
۷آلبوم فیورنزا ۳Fiorenza 3عرض ۷۰سانتیمتر –طول ۱۰ متر۲/۴۸۰/۰۰۰
۸آلبوم راوناRavennaعرض ۵۳ سانتیمتر –طول ۱۰ متر۲/۱۵۰/۰۰۰
۹آلبوم کاستلو ۲Castello 2عرض ۷۰ سانتیمتر –طول ۱۰ متر۱/۶۵۰/۰۰۰
۱۰آلبوم کاپریCapriعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۱/۸۵۰/۰۰۰
۱۱آلبوم ترند ۲Trand 2عرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۱/۸۵۰/۰۰۰
۱۲آلبوم ترند ۳Trand 3عرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۲/۱۵۰/۰۰۰
۱۳آلبوم کورت آنتیکا ۱Cort Anticaعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۱/۸۵۰/۰۰۰
۱۴آلبوم کورت آنتیکا ۲Cort Antica 2عرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۲/۱۵۰/۰۰۰
۱۵آلبوم پیازا گرانده ۲Piazza Grande 2عرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۲/۱۵۰/۰۰۰
۱۶آلبوم پرتا نواPorta Nouvaعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۲/۱۵۰/۰۰۰
۱۷آلبوم کاریسماCarismaعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۲/۱۵۰/۰۰۰
۱۸آلبوم سورنتوSorrentoعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۱/۴۰۰/۰۰۰
۱۹آلبوم روماRomaعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۲/۱۵۰/۰۰۰
۲۰آلبوم رزتاRosettaعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۱/۸۵۰/۰۰۰
۲۱آلبوم ونیز Veniceعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۱/۸۵۰/۰۰۰
۲۲آلبوم ترویTreviعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۲/۱۵۰/۰۰۰
۲۳آلبوم برگاموBergamoعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۲/۱۵۰/۰۰۰
۲۴آلبوم پالادیوPalladioعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۱/۴۰۰/۰۰۰
۲۵آلبوم راوناRavennaعرض ۷۰ سانتیمتر –طول ۱۰ متر۲/۱۵۰/۰۰۰
۲۶آلبوم فابیانوFabianoعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۱/۶۵۰/۰۰۰
۲۷آلبوم داوینچیDa vinciعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۲/۱۵۰/۰۰۰
۲۸آلبوم آنجلاAngelaعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۲/۱۵۰/۰۰۰
۲۹آلبوم تارانتوTarantoعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۲/۱۵۰/۰۰۰

ردیفبرند مورلاBrand MurellasizeRials
۱آلبوم رگالیسRegalisعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۲/۹۳۰/۰۰۰
۲آلبوم پرلاPerlaعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۲/۶۸۰/۰۰۰
۳آلبوم مورلا ۱۰۰Murella 100عرض ۱۰۰سانتیمتر – طول ۱۰ متر۳/۹۲۰/۰۰۰
۴آلبوم ژولیتJulietعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۲/۶۸۰/۰۰۰
۵آلبوم مگنیفیکاMagnificaعرض ۷۰ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۳/۸۰۰/۰۰۰
۶آلبوم ویکتوریاMagnificaعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۲/۹۳۰/۰۰۰
۷آلبوم گلامورGlamourعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۲/۹۳۰/۰۰۰
۸آلبوم بورانوBuranoعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۲/۹۳۰/۰۰۰
۹آلبوم گالیاGalyaعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۲/۹۳۰/۰۰۰
۱۰آلبوم آلبینوAlbinoعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۲/۴۰۰/۰۰۰
۱۱آلبوم لینداLindaعرض ۱۰۰ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۲/۵۰۰/۰۰۰
۱۲آلبوم کانواCanovaعرض ۷۰ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۴/۱۸۰/۰۰۰
۱۳آلبوم اسپلندیداSplendidaعرض ۷۰ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۴/۱۰۰/۰۰۰

ردیفبرندتحت لیسانس ایتالیا brandsizeRials
۱آلبوم وی آی پیVipعرض ۷۰ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۱/۱۰۰/۰۰۰
۲آلبوم ایتالین کلاسیکItalian Classicعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۲/۰۰۰/۰۰۰
۳آلبوم مارکیز ۱Marquis 1عرض ۷۰ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۲/۳۰۰/۰۰۰
۴آلبوم مجستی ۱Majesty 1عرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۱/۹۳۰/۰۰۰
۵آلبوم مری گلدMarigoldعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۱/۴۳۰/۰۰۰
۶آلبوم میراکلMiracleعرض ۱۰۶ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۳/۵۴۰/۰۰۰
۷آلبوم الگوراAllegraعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۱/۴۸۰/۰۰۰
۸آلبوم مارکیز ۲Marquis 2عرض ۷۰ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۲/۷۳۰/۰۰۰
۹آلبوم مجستی ۲Majesty 2عرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۲/۱۵۰/۰۰۰

ردیفبرند ایرانیIranian brandsizeRials
۱آلبوم دیپلماتDiplomatعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر
۲آلبوم مانیسManissعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۵۰۰/۰۰۰
۳آلبوم اپراOperaعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۸۵۰/۰۰۰
۴آلبوم نیودیزاینNewdesignعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۸۵۰/۰۰۰
۵آلبوم اترنیتیEternityعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۹۵۰/۰۰۰
۶آلبوم برنزBoronzعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۹۸۰/۰۰۰
۷آلبوم متروپلیتنMetropolitanعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۱/۲۴۰/۰۰۰
۸آلبوم دریمDreamعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۴۸۰/۰۰۰
۹آلبوم بیتاBitaعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۵۰۰/۰۰۰
۱۰آلبوم فلوراFloraعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۹۵۰/۰۰۰
۱۱آلبوم مدرنModernعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۸۵۰/۰۰۰
۱۲آلبوم دیاموندDiamondعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۸۹۰/۰۰۰
۱۳آلبوم آلموندAlomondعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۸۵۰/۰۰۰
۱۴آلبوم گلدGoldعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۱/۱۵۰/۰۰۰
۱۵آلبوم واشنگتنWashingtonعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۹۸۰/۰۰۰
۱۶آلبوم کرومChromeعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۱/۰۵۰/۰۰۰
۱۷آلبوم الناElenaعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۸۵۰/۰۰۰

ردیفبرند دکو ۴ والس(بلژیکی)

Brand Deco 4 WallssizeRials
۱آلبوم آپ تانUpTownعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۲/۰۱۰/۰۰۰
۲آلبوم ولوتVelvetعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۲/۱۶۰/۰۰۰
۳آلبوم لوسیاLuciaعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۲/۱۶۰/۰۰۰
۴آلبوم اینتویشنIntuitionعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۲/۱۶۰/۰۰۰
۵آلبوم ان پلاگدIn Pluggedعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۲/۱۶۰/۰۰۰
۶آلبوم کاسا دریاCasa Doriaعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۲/۱۶۰/۰۰۰
۷آلبوم بوتانیکالBotanicalعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۲/۱۶۰/۰۰۰
۸آلبوم تکس چرTexTureعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۲/۱۶۰/۰۰۰
۹آلبوم ویلج پیپلVillage peopleعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۲/۱۶۰/۰۰۰

ردیفبرند گراهام & برانBrand Graham & BrownsizeRials
۱آلبوم آلتریورUlteriorعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۱/۱۳۰/۰۰۰
۲آلبوم آدرنAdornعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر
۳آلبوم فابیولسFabulousعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۹۵۰/۰۰۰
۴آلبوم کیدز ات هومKids At Homeعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۱/۵۵۰/۰۰۰
۵آلبوم لگسیLegacyعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۹۵۰/۰۰۰
۶آلبوم کلی هوپنKelly Hoppenعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۹۵۰/۰۰۰
۷آلبوم آرت دکورArt Decorعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر
۸آلبوم هرمیتجHermitageعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۱/۱۳۰/۰۰۰
۹آلبوم وروناVeronaعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۱/۱۳۰/۰۰۰
۱۰آلبوم بوتانیکاBotanicaعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۱/۱۳۰/۰۰۰
۱۱آلبوم کیدزکلابKidsclubعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۱/۵۵۰/۰۰۰

ردیفبرند JWBrand JWsizeRials
۱آلبوم مایسونMaisonعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر
۲آلبوم پاویلیونPavilionعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر
۳آلبوم پاریسParisعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۱/۱۲۵/۰۰۰
۴آلبوم کایسرKaiserعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۱/۱۲۶/۰۰۰
۵آلبوم فلایFlyعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۱/۲۷۰/۰۰۰
۶آلبوم اگنسAgnesعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۱/۲۷۰/۰۰۰
۷آلبوم ویکنورVictorعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۱/۲۷۰/۰۰۰
۸آلبوم فیوناFionaعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۱/۳۰۰/۰۰۰
۹آلبوم میلنMeilenعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۱/۳۲۰/۰۰۰
۱۰آلبوم نویگیتورNavigatorعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۱/۳۹۰/۰۰۰

ردیفبرند سوپرفرسکوBrand SuperfrescosizeRials
۱آلبوم کرانیکلChronicleعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۱/۰۰۰/۰۰۰
۲آلبوم المنتElementعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۱/۰۹۰/۰۰۰
۳آلبوم اینتریگIntrigueعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۱/۰۹۰/۰۰۰
۴آلبوم دی لایتDelightعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۱/۰۰۰/۰۰۰
۵آلبوم سرنیتیSerenityعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر
۶آلبوم ادیسهOdysseyعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۱/۰۹۰/۰۰۰
۷آلبوم پویزPoiseعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر
۸آلبوم شیپ اند فرمShape and formعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۱/۰۹۰/۰۰۰
۹آلبوم مجستیکMajesticعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۱/۰۹۰/۰۰۰
۱۰آلبوم پرلPearlعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۱/۶۰۰/۰۰۰
۱۱آلبوم سولیسSolaceعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۱/۰۰۰/۰۰۰
۱۲آلبوم فبریکFabricعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۱/۰۰۰/۰۰۰
۱۳آلبوم بوهیماBohimiaعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۱/۰۰۰/۰۰۰
۱۴آلبوم کوانتومQuantumعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۱/۰۹۰/۰۰۰
۱۵آلبوم ادنEdenعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۱/۰۹۰/۰۰۰
۱۶آلبوم مایدسMidesعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۱/۶۰۰/۰۰۰
۱۷آلبوم چلسیChelseaعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۱/۶۰۰/۰۰۰
۱۸آلبوم ویناViennaعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۱/۹۳۰/۰۰۰

ردیفبرند سان ریBrand SunraysizeRials
۱آلبوم کالرزColoursعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر
۲آلبوم واکا واکاWaka Wakaعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر
۳آلبوم کلاسیک لیوینگClassic Livingعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۱/۰۰۰/۰۰۰
۴آلبوم نایسNice 3عرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر
۵آلبوم ناوNowعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر
۶آلبوم باکاراBaccaraعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۱/۰۰۰/۰۰۰
۷آلبوم پاپیPoppiعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۱/۰۰۰/۰۰۰
۸آلبوم مانیلاManilaعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر
۹آلبوم بن ویاژBon Voyageعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۱/۵۵۰/۰۰۰
۱۰آلبوم واندر لندWonder Landعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۱/۵۵۰/۰۰۰
۱۱آلبوم الفنت دریمElephant Dreamعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۱/۵۵۰/۰۰۰
۱۲آلبوم مای ادوینچرزMy Adventuresعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۱/۵۵۰/۰۰۰
۱۳آلبوم حاشیه مای ادوینچرزBorderعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۵ متر۱/۱۸۰/۰۰۰
۱۴آلبوم ترژهانتTreasure Huntعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۱/۵۵۰/۰۰۰
۱۵آلبوم پالرموPalermoعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۲/۲۲۰/۰۰۰
۱۶آلبوم کنسرتوConcertoعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۲/۷۵۰/۰۰۰
۱۷آلبوم آلفاAlphaعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۲/۷۵۰/۰۰۰
۱۸آلبوم فرانسهFaranceعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۱/۴۳۰/۰۰۰
۱۹آلبوم کنتساContessaعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۲/۷۵۰/۰۰۰

ردیفبرند آرت-رویالBrand Art-RoyalsizeRials
۱آلبوم کاملیا پارمیسعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۱/۴۸۰/۰۰۰
۲آلبوم فرشعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۶۵۰/۰۰۰
۳آلبوم آرت سیتیعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۶۵۰/۰۰۰
۴آلبوم سامانتاSamantaعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۶۵۰/۰۰۰
۵آلبوم سامانتاSamantaعرض ۷۰ سانتیمتر –طول ۱۰ متر۸۰۰/۰۰۰
۶آلبوم آرت سیتیعرض ۷۰ سانتیمتر –طول ۱۰ متر۸۰۰/۰۰۰
۷آلبوم لیورپولعرض ۵۰ سانتیمتر –طول ۱۰ متر۱/۴۳۰/۰۰۰
۸آلبوم سناتورSenatorعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۶۵۰/۰۰۰
۹آلبوم بیلبانوعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۱/۳۳۰/۰۰۰
۱۰آلبوم رناتوعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۱/۳۸۰/۰۰۰
۱۱آلبوم آلبرتوعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۱/۳۸۰/۰۰۰
۱۲آلبوم پالرموPalermoعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۱/۱۷۰/۰۰۰
۱۳آلبوم برند سانBrand Sunعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر
۱۴آلبوم ملودیMelodyعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۱/۴۵۰/۰۰۰
۱۵آلبوم رویال هلنRoyal Helenعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۱/۰۰۰/۰۰۰
۱۶آلبوم موناکوMonakoعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۱/۴۳۰/۰۰۰
۱۷آلبوم بودا پستBudapestعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۱/۴۳۰/۰۰۰
۱۸آلبوم هپیHappyعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۱/۴۵۰/۰۰۰
۱۹آلبوم رولکسRolexعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۱/۴۳۰/۰۰۰
۲۰آلبوم برنBernعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۱/۴۳۰/۰۰۰
۲۱آلبوم لیونLyonعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۱/۱۸۰/۰۰۰
۲۲آلبوم آکسفوردOxfordعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۱/۳۳۰/۰۰۰
۲۳آلبوم رویال دریمRoyal Dreamعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۱/۰۰۰/۰۰۰
۲۴آلبوم ساریناSarinaعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۶۵۰/۰۰۰
۲۵آلبوم ریالRialعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۶۵۰/۰۰۰
۲۶آلبوم رزیتاRositaعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۱/۴۳۰/۰۰۰
۲۷آلبوم آرت ویکتوریاArte Victoriaعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۱/۹۸۰/۰۰۰
۲۸آلبوم بوستونBostonعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۱/۳۲۰/۰۰۰
۲۹آلبوم رکساناRoxanaعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۱/۴۳۰/۰۰۰
۳۰آلبوم ویلسونVilsoonعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر
۳۱آلبوم داووسDavocعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۱/۴۳۰/۰۰۰
۳۲آلبوم ویناViennaعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۱/۱۸۰/۰۰۰
۳۳آلبوم موناMunaعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۱/۴۳۰/۰۰۰
۳۴آلبوم لیزاLizaعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۱/۴۳۰/۰۰۰
۳۵آلبوم بارسلونBarcelonaعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۱/۴۳۰/۰۰۰
۳۶آلبوم پورتوPortoعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۱/۳۳۰/۰۰۰
۳۷آلبوم والنسیاValenciaعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۱/۳۳۰/۰۰۰
۳۸آلبوم لیزبونLisbonعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۱/۳۸۰/۰۰۰
۳۹آلبوم بایرن مونیخBayern Munichعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۱/۴۳۰/۰۰۰
۴۰آلبوم بیوتیعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۱/۴۳۰/۰۰۰
۴۱آلبوم روبرتوعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۱/۳۸۰/۰۰۰

ردیفبرند فلیپ و موریسBrand Philipe & MorrissizeRials
۱آلبوم داماسکDamaskعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متراستعلام از شرکت
۲آلبوم برانکوBrancoعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متراستعلام از شرکت
۳آلبوم ویزدامWisdomعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متراستعلام از شرکت
۴آلبوم فلامینگوFlamingoعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متراستعلام از شرکت
۵آلبوم گراندهGrandeعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متراستعلام از شرکت
۶آلبوم میراسلMiracleعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متراستعلام از شرکت
۷آلبوم اپراOperaعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متراستعلام از شرکت
۸آلبوم فستاFestaعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متراستعلام از شرکت
۹آلبوم آمادیسAmadisعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متراستعلام از شرکت
۱۰آلبوم مدیوساMedusaعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متراستعلام از شرکت
۱۱آلبوم بولگاریBvlgaryعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متراستعلام از شرکت
۱۲آلبوم رز ماریRosemaryعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متراستعلام از شرکت
۱۳آلبوم زان زاراZanzaraعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متراستعلام از شرکت
۱۴آلبوم لا اسکالاLa Scalaعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متراستعلام از شرکت
۱۵آلبوم زنداZondaعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متراستعلام از شرکت
۱۶آلبوم آزاله آAzaleaعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متراستعلام از شرکت
۱۷آلبوم ادلAdeleعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متراستعلام از شرکت
۱۸آلبوم آمادیسAmadisعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متراستعلام از شرکت
۱۹آلبوم اسکارOscarعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متراستعلام از شرکت
۲۰آلبوم آمانداAmandaعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متراستعلام از شرکت
۲۱آلبوم ورسایلزVersaillesعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متراستعلام از شرکت
۲۲آلبوم باروساBarossaعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متراستعلام از شرکت
۲۳آلبوم شیبوریShiboriعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متراستعلام از شرکت
۲۴آلبوم لاواتراLavateraعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متراستعلام از شرکت
۲۵آلبوم اس سیلاScillaعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متراستعلام از شرکت
۲۶آلبوم تیو دوراTheo Doraعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متراستعلام از شرکت
۲۷آلبوم باسانوBassanoعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متراستعلام از شرکت
۲۸آلبوم آیریسIrisعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متراستعلام از شرکت
۲۹آلبوم میرلاMirellaعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متراستعلام از شرکت
۳۰آلبوم آلورهAllureعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متراستعلام از شرکت
۳۱آلبوم کاراروساCara Rossaعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متراستعلام از شرکت
۳۲آلبوم همراHemeraعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متراستعلام از شرکت
۳۳آلبوم آریزوناArizonaعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متراستعلام از شرکت
۳۴آلبوم آلتا گاماAlta Gammaعرض ۱۰۶ سانتیمتر – طول ۱۰ متراستعلام از شرکت
۳۵آلبوم مونتوسیلوMonticelloعرض ۱۰۶ سانتیمتر – طول ۱۰ متراستعلام از شرکت
۳۶آلبوم استاتیسStaticeعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متراستعلام از شرکت
۳۷آلبوم کازابلاCasabllaعرض ۱۰۶ سانتیمتر – طول ۱۰ متراستعلام از شرکت
۳۸آلبوم کارلوتاCarlottaعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متراستعلام از شرکت
۳۹آلبوم استار بویزStar boysعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متراستعلام از شرکت
۴۰آلبوم استار گرلزStar girlsعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متراستعلام از شرکت
۴۱آلبوم جیکوبJacobعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متراستعلام از شرکت
۴۲آلبوم لیلیومLiliumعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متراستعلام از شرکت
۴۳آلبوم مگنولیاMagnoliaعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متراستعلام از شرکت
۴۴آلبوم آلبرتیناAlbertinaعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متراستعلام از شرکت
۴۵آلبوم لنتاناLantanaعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متراستعلام از شرکت
۴۶آلبوم آرتمیدArtemideعرض ۱۰۶ سانتیمتر – طول ۱۰ متراستعلام از شرکت

ردیفبرند مداBrand ModasizeRials
۱آلبوم آنتیکوAnticoعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متراتمام بار
۲آلبوم آنتیکوAnticoعرض ۷۰ سانتیمتر – طول ۱۰ متراتمام بار
۳آلبوم سیولSyvulعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۱/۲۸۰/۰۰۰
۴آلبوم مدرنModernعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۱/۳۸۰/۰۰۰
۵آلبوم رولکسRolexعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۱/۲۰۰/۰۰۰
۶آلبوم رولکسRolexعرض ۷۰ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۱/۳۰۰/۰۰۰
۷آلبوم پیکوPikoعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۱/۲۸۰/۰۰۰
۸آلبوم ونوستاVenustaعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۱/۳۸۰/۰۰۰
۹آلبوم آسعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۱/۳۸۰/۰۰۰
۱۰آلبوم چنلChanelعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۱/۲۸۰/۰۰۰

ردیفبرند دبلیو اند پیBrand W & PsizeRials
۱آلبوم بروکلینBroklynعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۱/۶۸۰/۰۰۰
۲آلبوم تاچTouchعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۱/۶۵۰/۰۰۰
۳آلبوم وی ویدVividعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۲/۴۵۰/۰۰۰
۴آلبوم ویتالیسVitalisعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۱/۵۵۰/۰۰۰
۵آلبوم اگنسAgnesعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۱/۵۰۰/۰۰۰
۶آلبوم تلما ۱Telma 1عرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۱/۸۵۰/۰۰۰
۷آلبوم تلما ۲Telma 2عرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۱/۸۵۰/۰۰۰
۸آلبوم رونیکاRonikaعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۱/۷۵۰/۰۰۰
۹آلبوم هیلداHildaعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۱/۷۵۰/۰۰۰
۱۰آلبوم ایتالوکسItaluxعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۱/۸۰۰/۰۰۰
۱۱آلبوم سینیورSeniorعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۱/۶۵۰/۰۰۰
۱۲آلبوم ونتونعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر
۱۳آلبوم برثBirthعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۱/۶۵۰/۰۰۰
۱۴آلبوم دلیکیتعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر
۱۵آلبوم آپتونUptownعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۱/۶۸۰/۰۰۰
۱۶آلبوم ساده ۱Sade 1عرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۱/۵۳۰/۰۰۰
۱۷آلبوم ساده ۲Sade 2عرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۱/۵۳۰/۰۰۰
۱۸آلبوم کاغذ آینه ایعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر

ردیفبرند تاپ-استار-مداسیونBrand Top star ModasionsizeRials
۱آلبوم اورستEverestعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۱/۳۳۰/۰۰۰
۲آلبوم مونالیزاMonalisaعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر
۳آلبوم سانیSunnyعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۱/۲۸۰/۰۰۰
۴آلبوم سناتورعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۱/۳۳۰/۰۰۰
۵آلبوم نیومونیکاNew monicaعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۱/۱۰۰/۰۰۰
۶آلبوم نیو ولنتینوNew Valentinoعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۱/۱۰۰/۰۰۰
۷آلبوم رمانتیکعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۱/۲۸۰/۰۰۰
۸آلبوم لاکچریعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۱/۵۰۰/۰۰۰
۹آلبوم مکسرعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۱/۲۸۰/۰۰۰
۱۰آلبوم آلفاAlfaعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۱/۵۵۰/۰۰۰
۱۱آلبوم مارکوMarcoعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۱/۲۸۰/۰۰۰
۱۲آلبوم اکیOkعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۱/۱۰۰/۰۰۰
۱۳آلبوم بتاBetaعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۱/۱۸۰/۰۰۰
۱۴آلبوم ونیزVenizعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۱/۰۰۰/۰۰۰
۱۵آلبوم زنیتZenitعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۱/۰۰۰/۰۰۰
۱۶آلبوم پراداPradaعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۱/۲۸۰/۰۰۰
۱۷آلبوم نیویورکNew Yorkعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۱/۵۵۰/۰۰۰
۱۸آلبوم اپلAppleعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۱/۱۰۰/۰۰۰
۱۹آلبوم چنلChanelعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۱/۲۵۰/۰۰۰
۲۰آلبوم لنیLennieعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر
۲۱آلبوم بالیBaliعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۱/۰۵۰/۰۰۰
۲۲آلبوم تاراTaraعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۱/۲۸۰/۰۰۰
۲۳آلبوم کارولCarolعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۲/۳۰۰/۰۰۰
۲۴آلبوم استالیشStylishعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۲/۳۰۰/۰۰۰
۲۵آلبوم استالیشStylishعرض ۷۰ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۲/۸۰۰/۰۰۰
۲۶آلبوم میراکلMirakelعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر
۲۷آلبوم یلوYellowعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۱/۳۸۰/۰۰۰
۲۸آلبوم کنزوKenzoعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۱/۱۳۰/۰۰۰
۲۹آلبوم چیکChicعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۲/۰۵۰/۰۰۰
۳۰آلبوم بلستBlestعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۱/۲۸۰/۰۰۰
۳۱آلبوم بیوتیBeautyعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۱/۲۸۰/۰۰۰
۳۲آلبوم لیاناLianaعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۱/۲۸۰/۰۰۰
۳۳آلبوم دالاسعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۱/۰۵۰/۰۰۰
۳۴آلبوم آتنعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۱/۰۵۰/۰۰۰
۳۵آلبوم تیتان عرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۱/۳۳۰/۰۰۰
۳۶آلبوم دیاناعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۱/۲۸۰/۰۰۰
۳۷آلبوم پیکوعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۱/۲۸۰/۰۰۰
۳۸آلبوم لوتهعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۱/۱۵۰/۰۰۰
۳۹آلبوم سؤل عرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۱/۲۸۰/۰۰۰

ردیفبرند اپکسBrand AppexsizeRials
۱آلبوم اینترEnterعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر——-
۲آلبوم سامSamعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر——-
۳آلبوم مارولMarvelعرض ۵۳ و ۷۰ سانتیمتر – طول ۱۰ متر——-
۴آلبوم انگری بردزAngri Birdsعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر——-
۵آلبوم ویستاVistaعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متراستعلام از شرکت
۶آلبوم مورانوMuranoعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر——-
۷آلبوم فابیولاFabiolaعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متراستعلام از شرکت
۸آلبوم پریمیومPrimumعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر——-
۹آلبوم دانته Danteعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر——-
۱۰آلبوم لیتیزیا Letiziaعرض ۵۳ و ۷۰ سانتیمتر – طول ۱۰ متراستعلام از شرکت
۱۱آلبوم پیتروPietroعرض ۵۳ و ۷۰ سانتیمتر – طول ۱۰ متراستعلام از شرکت
۱۲آلبوم ترنسTerenceعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر——-
۱۳آلبوم ریورسReverseعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر——-
۱۴آلبوم کلرادوColoradoعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متراستعلام از شرکت
۱۵آلبوم لوییجیLuigiعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متراستعلام از شرکت
۱۶آلبوم کالیستوCallistoعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متراستعلام از شرکت
۱۷آلبوم بالتیمورBaltimoreعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متراستعلام از شرکت
۱۸آلبوم گرافیتGraphiteعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متراستعلام از شرکت

ردیفبرند آرمانیBrand ArmanisizeRials
۱آلبوم میرانداMirandaعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۶۰۰/۰۰۰
۲آلبوم لیوLeoعرض ۷۰ سانتیمتر –طول ۱۰ متر۸۰۰/۰۰۰
۳آلبوم کارملاCarmellaعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۱/۸۰۰/۰۰۰
۴آلبوم امیAmyعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۱/۰۵۰/۰۰۰
۵آلبوم ارگنتاArgentaعرض ۷۰ سانتیمتر –طول ۱۰ متر۱/۸۵۰/۰۰۰
۶آلبوم پرلاتاPerlataعرض ۷۰ سانتیمتر –طول ۱۰ متر۱/۸۵۰/۰۰۰
۷آلبوم کارمنCarmenعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۱/۱۵۰/۰۰۰
۸آلبوم آنجلاAngellaعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۶۰۰/۰۰۰
۹آلبوم صوفیاSofiaعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۶۰۰/۰۰۰
۱۰آلبوم امگاOmegaعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۱/۱۵۰/۰۰۰
۱۱آلبوم ویکتوریاVictoriaعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۷۵۰/۰۰۰
۱۲آلبوم رومن دیورRoman Diorعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۱/۸۰۰/۰۰۰
۱۳آلبوم تسلاTeslaعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۱/۰۵۰/۰۰۰
۱۴آلبوم سویلSevilleعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر
۱۵آلبوم دکرDekerعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۱/۳۲۰/۰۰۰
۱۶آلبوم کوروناCoronaعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۱/۵۰۰/۰۰۰
۱۷آلبوم کیوتCuteعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۱/۵۰۰/۰۰۰
۱۸آلبوم رومِوRomeoعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۱/۱۵۰/۰۰۰
۱۹آلبوم رناتو Renatoعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۱/۸۰۰/۰۰۰
۲۰آلبوم مراویلیاMeravigliaعرض ۱۰۶ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۴/۳۰۰/۰۰۰

ردیفبرند کودکBrand kidssizeRials
۱آلبوم الفنت دریمElephent Dreamعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۱/۵۵۰/۰۰۰
۲آلبوم واندر لند-کودکWonder Landعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۱/۵۵۰/۰۰۰
۳آلبوم رویال کیدز- کودکRoyal Kidsعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر
۴آلبوم هپیHappyعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۱/۴۵۰/۰۰۰
۵آلبوم دیسنی لندDisneylandعرض ۷۰ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۱/۳۷۰/۰۰۰
۶آلبوم فانتزیFantasyعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۹۰۰/۰۰۰
۷آلبوم کیدز ات هومKids At Homeعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۱/۵۵۰/۰۰۰
۸آلبوم مای ادوینچرزMy Adventuresعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۱/۵۵۰/۰۰۰
۹آلبوم بن ویاژBon Vayageعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۱/۵۵۰/۰۰۰
۱۰آلبوم پوکو -لوکوPoco Locoعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۱/۷۵۰/۰۰۰
۱۱آلبوم کیدزکلابKidsclubعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۱/۵۵۰/۰۰۰
۱۲آلبوم ویکندWeekendعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر
۱۳آلبوم ترژهانتTreasure Huntعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۱/۵۵۰/۰۰۰
۱۴آلبوم تلما ۱Telma 1عرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۱/۸۵۰/۰۰۰
۱۵آلبوم تلما ۲Telma 2عرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۱/۸۵۰/۰۰۰
۱۶آلبوم کیدز استارKids starعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۱/۴۸۰/۰۰۰

ردیفبرند تیم برلندBrand TimberlandsizeRials
۱آلبوم جولیتاJulietaعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۲/۱۵۰/۰۰۰
۲آلبوم ورساچهVersaceعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۲/۱۵۰/۰۰۰
۳آلبوم بوگاتیBugattiعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر
۴آلبوم سان کارلوسSan carlosعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۱/۸۰۰/۰۰۰
۵آلبوم فلورانسFloranceعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۲/۱۵۰/۰۰۰
۶آلبوم نوبلNobelعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر
۷آلبوم دیسنی لندDisneylandعرض ۷۰ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۱/۳۷۰/۰۰۰
۸آلبوم دومینوDominoعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۱/۱۸۰/۰۰۰
۹آلبوم بینگوBingoعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۱/۱۸۰/۰۰۰
۱۰آلبوم کاسیلاCastellaعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۱/۱۸۰/۰۰۰
۱۱آلبوم پیکاسوPicassoعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۱/۱۸۰/۰۰۰
۱۲آلبوم ونگوگVangoghعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۱/۱۸۰/۰۰۰
۱۳آلبوم بلک جکBlack Jackعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۱/۰۸۰/۰۰۰
۱۴آلبوم کیگز منKingsmanعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۱/۹۸۰/۰۰۰
۱۵آلبوم دلوکسیومDeluxiumعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۵/۲۵۰/۰۰۰ -۲/۰۵۰/۰۰۰
۱۶آلبوم رامیRummyعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۱/۳۳۰/۰۰۰
۱۷آلبوم بولوبریBlue Berryعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۱/۱۸۰/۰۰۰
۱۸آلبوم الیسهعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر
۱۹آلبوم المنتعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۱/۱۸۰/۰۰۰
۲۰آلبوم راک ۱عرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۸۵۰/۰۰۰
۲۱آلبوم المنت ۲عرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۱/۵۷۰/۰۰۰
۲۲آلبوم دانیل هیچرعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۱/۴۳۰/۰۰۰
۲۳آلبوم کاناستاعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۱/۴۳۰/۰۰۰
۲۴آلبوم پروژکت ۱عرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۸۵۰/۰۰۰

ردیفمای استارMy StarsizeRials
۱مای استار ۱My Star 1عرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متراستعلام موجودی
۲مای استار ۲My Star 2عرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متراستعلام موجودی
۳مای استار ۳My Star 3عرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متراتمام بار
۴مای استار ۴My Star 4عرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متراستعلام موجودی
۵مای استار ۵My Star 5عرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۱/۲۸۰/۰۰۰
۶مای استار ۶My Star 6عرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۱/۴۰۰/۰۰۰

ردیفبرند آمریکاییAmerican brand sizeRials
۱آلبوم استاتیکStaticعرض ۷۰ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۲/۶۵۰/۰۰۰
۲آلبوم بوسBosعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۲/۹۰۰/۰۰۰
۳آلبوم ویادلاVia Dellaعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۲/۱۰۰/۰۰۰
۴آلبوم پلاتیونمPlatinumعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر——-
۵آلبوم لاپرلاLaperlaعرض ۱۰۰ سانتیمتر –طول ۱۰ متر۳/۱۵۰/۰۰۰
۶آلبوم رتروRetroعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۲/۳۵۰/۰۰۰
۷آلبوم رتزوRetzoعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۲/۳۵۰/۰۰۰
۸آلبوم کاتریناKatrinaعرض ۱۰۰ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۳/۰۰۰/۰۰۰
۹آلبوم لنیفاLnifaعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۲/۷۵۰/۰۰۰
۱۰آلبوم ویکتوریاVictoriaعرض ۷۰ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۳/۰۰۰/۰۰۰
۱۱آلبوم فلورهFloreعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۵۰۰/۰۰۰
۱۲آلبوم لومیتاLumitaعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۱/۴۵۰/۰۰۰
۱۳آلبوم الوریAllureعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۱/۴۵۰/۰۰۰

ردیفبرندBrand sizeRials
۱آلبوم گلدGoldعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۱/۱۳۰/۰۰۰
۲آلبوم لوییسLouiseعرض ۷۰ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۱/۴۳۰/۰۰
۳آلبوم لایفLifeعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۱/۱۰۰/۰۰۰
۴آلبوم کاهیلCahillعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۲/۱۵۰/۰۰۰
۵آلبوم گلدن ترندGolden Trendعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۱/۷۵۰/۰۰۰
۶آلبوم سوپرمیSupremeعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۲/۴۵۰/۰۰۰
۷آلبوم بنتوآBeneteauعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۱/۲۸۰/۰۰۰
۸آلبوم دجاووDejavuعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۱/۷۰۰/۰۰۰
۹آلبوم هارلیHarleyعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۹۸۰/۰۰۰
۱۰آلبوم کوینQuinnعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۹۸۰/۰۰۰
۱۱آلبوم لوییساLouisaعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۱/۲۸۰/۰۰۰
۱۲آلبوم بریتیشBritishعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۱/۴۰۰/۰۰۰
۱۳آلبوم مارسلو (ساده)Marcelloعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۱/۸۵۰/۰۰۰
۱۴آلبوم مارسلو (طرحدار)Marcelloعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۲/۴۰۰/۰۰۰
۱۵آلبوم ال ودد (ساده)Ellewoodعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۱/۸۵۰/۰۰۰
۱۶آلبوم ال ودد (طرحدار)Ellewoodعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۲/۴۰۰/۰۰۰
۱۷آلبوم ریتاRitaعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۱/۷۰۰/۰۰۰
۱۸آلبوم وال استریتWallstreetعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۱/۴۰۰/۰۰۰
۱۹آلبوم رابینزRabinsعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۱/۴۰۰/۰۰۰
۲۰آلبوم ترامپTrumpعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۱/۶۰۰/۰۰۰
۲۱آلبوم نورمنNormanعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۹۵۰/۰۰۰
۲۲آلبوم لیبراLiberaعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۱/۲۵۰/۰۰۰
۲۳آلبوم ونداVendaعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر
۲۴آلبوم مایاMayaعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر
۲۵آلبوم وینرWinnerعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۱/۰۵۰/۰۰۰
۲۶آلبوم پوتینPutinعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۱/۱۰۰/۰۰۰
۲۷آلبوم آرت منArt Manعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۱/۱۰۰/۰۰۰
۲۸آلبوم لنگومLancomeعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر
۲۹آلبوم سیلک هوسSilk Houseعرض ۱۰۶ سانتیمتر – طول ۱۰ متر
۳۰آلبوم دکلاسیکThe Classicعرض ۱۰۶ سانتیمتر – طول ۱۰ متر
۳۱آلبوم چیلدهودChildhoodعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۱/۰۰۰/۰۰۰
۳۲آلبوم شاندیShandyعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۹۵۰/۰۰۰
۳۳آلبوم مسترMasterعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۱/۳۵۰/۰۰۰
۳۴آلبوم مکMacعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۱/۵۵۰/۰۰۰
۳۵آلبوم هیونHeavenعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۱/۰۰۰/۰۰۰
۳۶آلبوم چیکChicعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۱/۳۵۰/۰۰۰
۳۷آلبوم پاول اسمیتPaul Smithعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۱/۱۷۰/۰۰۰
۳۸آلبوم تام فوردTomfordعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۱/۱۷۰/۰۰۰
۳۹آلبوم پابلوPabloعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۱/۱۳۰/۰۰۰
۴۰آلبوم فراگاموFerragamoعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۱/۳۰۰/۰۰۰
۴۱آلبوم اسوارو وسکیSwarovskiعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۱/۲۷۰/۰۰۰
۴۲آلبوم چی چیChiChiعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۱/۲۵۰/۰۰۰
۴۳آلبوم چیاپو ۲Cheapo 2عرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۱/۱۰۰/۰۰۰
۴۴آلبوم میدلزThe Middlesعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۱/۰۲۰/۰۰۰
۴۵آلبوم چیاپوCheapoعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۱/۰۲۰/۰۰۰
۴۶آلبوم فلوانت بیوتیFluent Beautyعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۱/۰۲۰/۰۰۰
۴۷آلبوم اکانتAcantheعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۱/۱۳۰/۰۰۰
۴۸آلبوم بوتانیکBotanicعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۱/۱۳۰/۰۰۰
۴۹آلبوم زوفانیZoffanyعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۱/۶۰۰/۰۰۰
۵۰آلبوم سیمپلSimpleعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۱/۲۰۰/۰۰۰
۵۱آلبوم ورسای لزVersaillesعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۸۵۰/۰۰۰
۵۲آلبوم ال اسیElyseeعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۷۵۰/۰۰۰

ردیفبرند ۱Brand 1sizeRials
۱آلبوم سیلواناSillanaعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر
۲آلبوم کنکوردConcordعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر
۳آلبوم بنتلیBentlyعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر
۴آلبوم فرانچیسکوFrancescoعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر
۵آلبوم ورسالسVersaillesعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر
۶آلبوم سویاSevyaعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر
۷آلبوم بلاکازاBellacasaعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر
۸آلبوم الیناElinaعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر
۹آلبوم آمیتیسAmitisعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر
۱۰آلبوم سانیSunnyعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر
۱۱آلبوم پارمیسParmisعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر
۱۲آلبوم نیواستایلNew Styleعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۱/۳۸۰/۰۰۰
۱۴آلبوم نیواستایلNew Styleعرض ۷۰ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۱/۳۸۰/۰۰۰
۱۵آلبوم دکووالDeco wallعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۱/۳۳۰/۰۰۰
۱۶آلبوم سایاSaiyaعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۱/۳۳۰/۰۰۰
۱۷آلبوم گرندGrandعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۱/۳۳۰/۰۰۰
۱۸آلبوم وایویتYeyetعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۱/۲۳۰/۰۰۰
۱۹آلبوم اسمارتSmartعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۱/۲۳۰/۰۰۰
۲۰آلبوم آرتکسArtexعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۱/۱۵۰/۰۰۰
۲۱آلبوم گلدGoldعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۱/۱۳۰/۰۰۰
۲۲آلبوم فیس والFace Wallعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۱/۱۰۰/۰۰۰
۲۳آلبوم دکورپلاسDecor Plusعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۱/۱۰۰/۰۰۰
۲۴آلبوم اکولوکسEco Luxعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۱/۱۰۰/۰۰۰
۲۵آلبوم ستSetعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۱/۱۰۰/۰۰۰
۲۶آلبوم لایفLifeعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۱/۱۰۰/۰۰۰
۲۷آلبوم دکومکسDeco Maxعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۱/۱۰۰/۰۰۰
۲۸آلبوم دکومدDeco Modeعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۱/۱۰۰/۰۰۰
۲۹آلبوم مکسلMaxellعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر
۳۰آلبوم گلوریاGloriaعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۱/۴۳۰/۰۰۰
۳۱آلبوم دانتهDanteعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر
۳۲آلبوم الیزهEliseعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر
۳۳آلبوم میستیکاMisticaعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۲/۱۵۰/۰۰۰
۳۴آلبوم سیلویاSylviaعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۱/۴۵۰/۰۰۰
۳۵آلبوم ماتریکسmatrixعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۲/۱۵۰/۰۰۰
۳۶آلبوم سلوازیاSelvaziaعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۲/۱۵۰/۰۰۰
۳۷آلبوم پادوراPaduraعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر
۳۸آلبوم وییناViinaعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر

ردیفبرند زیماBrand ZimasizeRials
۱آلبوم بیانکوBiancoعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۱/۹۸۰/۰۰۰
۲آلبوم پالمیراPalmiraعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۲/۱۰۰/۰۰۰
۳آلبوم کاینیCayenneعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۲/۱۲۰/۰۰۰
۴ آلبوم دلتاDeltaعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۱/۱۸۰/۰۰۰
۵آلبوم هلموتHelemutعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر
۶آلبوم پاولPaulعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر
۷آلبوم پولیPuliعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر
۸آلبوم پازیریکPazirikعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۹۵۰/۰۰۰
۹آلبوم مادریدMadridعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر
۱۰آلبوم امیننسEminenceعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۱/۶۵۰/۰۰۰
۱۱آلبوم کارنیناCarninaعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۹۵۰/۰۰۰
۱۲آلبوم جاسمینJasmineعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۱/۱۱۸۰/۰۰۰
۱۳آلبوم رویال گاردنRoyal Gardenعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۱/۵۰۰/۰۰۰
۱۴آلبوم رویال گاردنRoyal Gardenعرض ۷۰ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۱/۵۰۰/۰۰۰
۱۵آلبوم گلدن موزیکGolden Musaicعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۱/۱۰۰/۰۰۰
۱۶آلبوم الناAlenaعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۱/۲۲۰/۰۰۰
۱۷آلبوم وی یناViennaعرض ۱۰۶ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۳/۱۰۰/۰۰۰
۱۸آلبوم گود وودGood Woodعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر
۱۹آلبوم ساویSavoyعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر
۲۰آلبوم امبرOmberعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر
۲۱آلبوم رنایسنسRenaissanceعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر
۲۲آلبوم بیوکس آرتسBeauxartsعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر
۲۳آلبوم نایتز بریدجKnights Bridgeعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر
۲۴آلبوم پلاتینومPlatinumعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر
۲۵آلبوم ویکندWeekendعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر
۲۶آلبوم پارک لنParklaneعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر
۲۷آلبوم گلاریوسGloriousعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۱/۲۷۰/۰۰۰
۲۸آلبوم رگالRegalعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متراستعلام از شرکت
۲۹آلبوم شیوالریChivalryعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متراستعلام از شرکت

ردیفبرند وتکسBrand VotexsizeRials
۱آلبوم دوتیDuttiعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متراستعلام از شرکت
۲آلبوم ونتیVentiعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متراستعلام از شرکت
۳آلبوم فابریزیاFabriziaعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متراستعلام از شرکت
۴آلبوم تری دی کالر۳D Colourعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متراستعلام از شرکت
۵آلبوم مالیبوMalibuعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متراستعلام از شرکت
۶آلبوم ریکاردوRicardoعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متراستعلام از شرکت
۷آلبوم ادوایسAdviceعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متراستعلام از شرکت
۸آلبوم ریفرشRefreshعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متراستعلام از شرکت

ردیفبرند لوکاسBrand LuxassizeRials
۱آلبوم پالرموPalermoعرض ۷۰ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۲/۷۰۰/۰۰۰
۲آلبوم الیساElysiaعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۲/۰۰۰/۰۰۰
۳آلبوم میلانMilanعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۲/۰۰۰/۰۰۰
۴آلبوم دیاموندDiamondعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۲/۲۰۰/۰۰۰
۵آلبوم کریستالCrystalعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر
۶آلبوم فلورانسFlorenceعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۲/۰۰۰/۰۰۰
۷آلبوم ماربلMarbelعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۱/۲۸۰/۰۰۰
۸آلبوم پالرموPalermoعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۲/۰۰۰/۰۰۰
۹آلبوم وردWoridعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۱/۶۸۰/۰۰۰
۱۰آلبوم فیگاروFigaroعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۱/۲۸۰/۰۰۰
۱۱آلبوم فنتانوFentanoعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۱/۲۸۰/۰۰۰

ردیفبرند وی-آی-پیBrand VipsizeRials
۱آلبوم ویولتVioletعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۹۰۰/۰۰۰
۲آلبوم فرتیسFortisعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۱/۱۰۰/۰۰۰
۳آلبوم دکوراتیوDecorativeعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۶۰۰/۰۰۰
۴آلبوم ایتالین کلاسیکItalian Classicعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۹۰۰/۰۰۰
۵آلبوم فانتزیFantasyعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۹۰۰/۰۰۰
۶آلبوم آریاAriaعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۱/۱۰۰/۰۰۰
۷آلبوم آریاAriaعرض ۷۰ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۱/۱۰۰/۰۰۰
۸آلبوم آرت لندArtlandعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۷۰۰/۰۰۰
۹آلبوم امگاOmegaعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۹۰۰/۰۰۰
۱۰آلبوم B&G کودکB&Gعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۶۰۰/۰۰۰
۱۱آلبوم دواراDuvaraعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۶۰۰/۰۰۰

ردیفبرند آر & جیBrand R&GsizeRials
۱آلبوم اسکارلتScarlettعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۸۸۰/۰۰۰
۲آلبوم پارادایزParadiseعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۹۲۰/۰۰۰
۳آلبوم دی کیD.Kعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۲/۰۸۰/۰۰۰
۴آلبوم ستSetعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۱/۲۴۰/۰۰۰
۵آلبوم هریتجHeritageعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۱/۷۸۰/۰۰۰
۶آلبوم لاکچریLuxuryعرض ۱۰۶ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۱/۰۰۰/۰۰۰
۷آلبوم رومیتRoommateعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۱/۲۰۰/۰۰۰
۸آلبوم پوکو لوکوPoco Locoعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۱/۷۵۰/۰۰۰
۹آلبوم پرشین شیکPersian Chicعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۱/۰۰۰/۰۰۰
۱۰آلبوم اپیکEpicعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۱/۷۹۰/۰۰۰
۱۱آلبوم هپی دیزHappy Daysعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۱/۹۸۰/۰۰۰
۱۲آلبوم اکونومیکEconomicعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۱/۱۵۰/۰۰۰

ردیفبرند آیدیBrand AidisizeRials
۱آلبوم فشن اسپیسFashion Spaceعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۱/۰۵۰/۰۰۰
۲آلبوم پاندوراPandoraعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۱/۲۳۰/۰۰۰
۳آلبوم ویلسون ۱Wilson 1عرض ۷۰ سانتیمتر – طول ۱۰ متر
۴آلبوم ویلسون ۲Wilson 2عرض ۷۰ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۳/۲۰۰/۰۰۰
۵آلبوم پالرموPalermoعرض ۷۰ سانتیمتر – طول ۱۰ متر
۶آلبوم پارامونتParamountعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر
۷آلبوم استودیو لاینStudio Lineعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۱/۱۸۰/۰۰۰
۸آلبوم جیولJewelعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر
۹آلبوم سینفونیاSinfoniaعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۱/۱۸۰/۰۰۰
۱۰آلبوم پرینPerinعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر
۱۱آلبوم نواراNovaraعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۷۰۰/۰۰۰
۱۲آلبوم بی یوBe Youعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر
۱۳آلبوم سوناتاSonatanعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۱/۱۵۰/۰۰۰
۱۴آلبوم دوجDogeعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۳/۰۰۰/۰۰۰
۱۵آلبوم دوجDogeعرض ۷۰ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۳/۳۰۰/۰۰۰
۱۶آلبوم دوجDogeعرض ۷۰ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۴/۰۵۰/۰۰۰
۱۷آلبوم کریستالوCristalloعرض ۷۰ سانتیمتر – طول ۱۰ متر
۱۸آلبوم کاریلونCarillonعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۳/۰۰۰/۰۰۰
۱۹آلبوم کاریلونCarillonعرض ۷۰ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۳/۳۰۰/۰۰۰
۲۰آلبوم کلاروسClarusعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر
۲۱آلبوم کلاروسClarusعرض ۷۰ سانتیمتر – طول ۱۰ متر
۲۲آلبوم کلاروسClarusعرض ۱۰۶ سانتیمتر – طول ۱۰ متر
۲۳آلبوم اپی یومOpiumعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر
۲۴آلبوم راشلRashelعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۱/۱۵۰/۰۰۰
۲۵آلبوم بلیBelleعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۱/۰۳۰/۰۰۰
۲۶آلبوم سرجی یوSergioعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۱/۰۳۰/۰۰۰
۲۷آلبوم لی لیان ۱ Lilian 1عرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۱/۲۳۰/۰۰۰
۲۸آلبوم لی لیان ۲Lilian 2عرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۱/۲۳۰/۰۰۰
۲۹آلبوم کسپرCasperعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۱/۰۳۰/۰۰۰
۳۰آلبوم مایاMayaعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۱/۲۳۰/۰۰۰
۳۱آلبوم لاکچریLuxuryعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۱/۷۸۰/۰۰۰
۳۲آلبوم ویولت ۱Violet 1عرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۱/۲۳۰/۰۰۰
۳۳آلبوم ویولت ۲Violet 2عرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۱/۲۳۰/۰۰۰
۳۴آلبوم لورینت ۱Lorient 1عرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۱/۱۳۰/۰۰۰
۳۵آلبوم لورینت ۲Lorient 2عرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۱/۱۳۰/۰۰۰
۳۶آلبوم وستاVestaعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۱/۷۳۰/۰۰۰
۳۷آلبوم سن مارینوSan Marinoعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۱/۲۳۰/۰۰۰
۳۸آلبوم لورنزوLorenzoعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۱/۸۰۰/۰۰۰
۳۹آلبوم رایناRainaعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۱/۹۰۰/۰۰۰
۴۰آلبوم کانتوCantoعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۳/۳۰۰/۰۰۰
۴۱آلبوم کانتوCantoعرض ۱۰۰ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۴/۰۵۰/۰۰۰
۴۲آلبوم ایتریورInteriorعرض ۷۰ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۳/۳۰۰/۰۰۰
۴۳آلبوم ریجنتRegentعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۳/۳۰۰/۰۰۰
۴۴آلبوم الگانتElegantعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۶۵۰/۰۰۰
۴۵آلبوم فراداFridaعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۱/۲۰۰/۰۰۰
۴۶آلبوم فریس کوFrescoعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۱/۲۰۰/۰۰۰
۴۷آلبوم گلامورGlamourعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۶۸۰/۰۰۰
۴۸آلبوم اسپات لایت کلاراSpotight Claraعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۱/۱۸۰/۰۰۰
۴۹آلبوم ورسایلسVersillesعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۱/۸۵۰/۰۰۰
۵۰آلبوم امرالدEmeraldعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۲/۴۰۰/۰۰۰
۵۱آلبوم سی سیلیاCeciliaعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۱/۶۰۰/۰۰۰
۵۲آلبوم گرازیوساGraziosaعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۱/۶۰۰/۰۰۰
۵۳آلبوم آرسلاUrselaعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۱/۰۵۰/۰۰۰
۵۴آلبوم کلاسیکClassicعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۱/۴۵۰/۰۰۰
۵۵آلبوم لی لیLilleعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۱/۱۵۰/۰۰۰
۵۶آلبوم اس کیاSkyaعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۱/۲۵۰/۰۰۰
۵۷آلبوم ساموآSamoaعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۱/۲۵۰/۰۰۰
۵۸آلبوم پاراتیParatiعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۱/۲۰۰/۰۰۰

رزیفبرند روسترBrand RostersizeRials
۱آلبوم گلدGoldعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۶۵۰/۰۰۰
۲آلبوم هوگوHugoعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۶۵۰/۰۰۰
ص ۴۹ تا ۷۰
۳آلبوم هوگوHugoعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۹۵۰/۰۰۰
ص ۱ تا ۴۸ و ۷۱ تا ۸۳
۴آلبوم سیلورSilverعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۶۵۰/۰۰۰
۵آلبوم داهلیاDahliaعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۶۵۰/۰۰۰
۶آلبوم کاتریناKatarinaعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۷۰۰/۰۰۰
۷آلبوم آپولوApolloعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۷۰۰/۰۰۰
۸آلبوم کاملیاKameliaعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۷۰۰/۰۰۰
۹آلبوم هیمنHaymanعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۷۵۰/۰۰۰
۱۰آلبوم وارنWarrenعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۷۵۰/۰۰۰
۱۱آلبوم ویژنVisionعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۷۶۰/۰۰۰
ص ۱۲تا ۲۷ و ۶۰ تا ۹۱
۱۲آلبوم ویژنVisionعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۱/۰۰۰/۰۰۰
ص ۱ تا ۱۱ و ۲۸ تا ۵۹
۱۳آلبوم تیتانTitanعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۱/۰۵۰/۰۰۰
۱۴آلبوم اسپارکSparkعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۱/۰۵۰/۰۰۰
۱۵آلبوم روستر استوریRoter Storyعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۱/۰۵۰/۰۰۰
۱۶آلبوم روستر دریمRoster Dreamعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۱/۰۵۰/۰۰۰
۱۷آلبوم والیفWallifeعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۸۰۰/۰۰۰
۱۸آلبوم التراUltraعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۸۵۰/۰۰۰
۱۹آلبوم دیزیDaisyعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۸۵۰/۰۰۰
۲۰آلبوم اسپلندورSplendoorعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۱/۰۰۰/۰۰۰
۲۱آلبوم هاوالHawallعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۱/۳۰۰/۰۰۰
۲۲آلبوم سامر نایتSummer nightعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۷۰۰/۰۰۰
۲۳آلبوم ایزابلاIsabelaعرض ۷۰ سانتیمتر – طول ۸٫۴ متر۷۰۰/۰۰۰
۲۴آلبوم باستیاBastiaعرض ۷۰ سانتیمتر – طول ۸٫۴ متر۷۰۰/۰۰۰
۲۵آلبوم سوپرماکیSupremacyعرض ۷۰ سانتیمتر – طول ۸٫۴ متر۷۰۰/۰۰۰
۲۶آلبوم هیپ اند فانHip & Funعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۷۰۰/۰۰۰
۲۷آلبوم ساراناSarannahعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر
۲۸آلبوم کارنیوالCarnivalعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۱/۲۵۰/۰۰۰
۲۹آلبوم نایتز هانرKnight s Honourعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۱/۰۰۰/۰۰۰
۳۰آلبوم کاسپرCasperعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۱/۴۰۰/۰۰۰
۳۱آلبوم هرمسHermesعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۱/۴۰۰/۰۰۰
۳۲آلبوم سیلک روآدSilk Roadعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۱/۸۵۰/۰۰۰
۳۳آلبوم لیفLafeeعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۱/۲۰۰/۰۰۰
۳۴آلبوم گیولGewelعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۱/۲۰۰/۰۰۰
۳۵آلبوم المنتسElementsعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۸۵۰/۰۰۰
۳۶آلبوم رومنRomanعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۱/۲۵۰/۰۰۰
۳۷آلبوم اریکاEricaعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۱/۳۵۰/۰۰۰
۳۸آلبوم دافنDaphenعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۱/۵۰۰/۰۰۰
۳۹آلبوم اکسن تزAccentsعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۱/۰۵۰/۰۰۰
۴۰آلبوم ریتزRitzعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۱/۳۰۰/۰۰۰
۴۱آلبوم ولنتینوValentinoعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۱/۳۰۰/۰۰۰
۴۲آلبوم سیاتلSeattleعرض ۷۰ سانتیمتر – طول ۸٫۴ متر۱/۰۰۰/۰۰۰
۴۳آلبوم ویتوریاVittoriaعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۱/۳۰۰/۰۰۰
۴۴آلبوم مادریدMadridعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۱/۹۰۰/۰۰۰
۴۵آلبوم پاندوراPandoraعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۱/۹۰۰/۰۰۰
۴۶آلبوم اکسورAccorعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۱/۹۰۰/۰۰۰
۴۷آلبوم روگرRogerعرض ۷۰ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۱/۹۰۰/۰۰۰
۴۸آلبوم روتر دامRotterdamعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۹٫۶ متر۱/۳۰۰/۰۰۰
۴۹آلبوم تولیکاTulikaعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۲/۲۵۰/۰۰۰
۵۰آلبوم میراکولوMiracoloعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۲/۲۵۰/۰۰۰
۵۱آلبوم دی کارلیDecarliعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۲/۲۵۰/۰۰۰
۵۲آلبوم آرلیاAureliaعرض ۷۰ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۲/۲۵۰/۰۰۰
۵۳آلبوم اورلاندوOrlandoعرض ۷۰ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۲/۴۵۰/۰۰۰
۵۴آلبوم بلا فلورBella floreعرض ۷۰ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۲/۴۵۰/۰۰۰
۵۵آلبوم برانوBrunoعرض ۷۰ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۲/۶۵۰/۰۰۰
۵۶آلبوم رگالیسRegalisعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۱/۵۰۰/۰۰۰
۵۷آلبوم آلتا مداAlta Modaعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۱/۵۰۰/۰۰۰
۵۸آلبوم لاکچریLuxuryعرض ۱۰۰ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۲/۱۰۰/۰۰۰
۵۹آلبوم کرملینKremlinعرض ۷۰ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۲/۹۵۰/۰۰۰
۶۰آلبوم پینتPianteعرض ۱۰۰ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۲/۱۰۰/۰۰۰
۶۱آلبوم وروناVeronaعرض ۷۰ سانتیمتر – طول ۹ متر۱/۷۰۰/۰۰۰
۶۲آلبوم بارسلوناBarcelonaعرض ۷۰ سانتیمتر – طول ۹ متر۱/۷۰۰/۰۰۰
۶۳آلبوم جنیسسGenesisعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۲/۵۵۰/۰۰۰
۶۴آلبوم پانک اند متالPank & Metalعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۱/۵۵۰/۰۰۰
۶۵آلبوم الساElsaعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۱/۰۰۰/۰۰۰
۶۶آلبوم اپالOpalعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۱/۰۰۰/۰۰۰
۶۷آلبوم بلاBellaعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۱/۰۰۰/۰۰۰
۶۸آلبوم آمبرAmberعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۱/۰۰۰/۰۰۰
۶۹آلبوم لیساLissaعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۹۰۰/۰۰۰
۷۰آلبوم آملیاAmeliaعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۹۰۰/۰۰۰
۷۱آلبوم میلانیMelaniعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۱/۱۳۰/۰۰۰
۷۲آلبوم مادیسونMadisonعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۱/۰۵۰/۰۰۰
۷۳آلبوم گلیترGlitterعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۱/۲۵۰/۰۰۰
۷۴آلبوم بامبوBamboعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۹۸۰/۰۰۰
۷۵آلبوم رابیRubyعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۹۸۰/۰۰۰
۷۶آلبوم هپی گرلHappy Girlعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۱/۰۵۰/۰۰۰
۷۷آلبوم هپی گرلHappy Girl(boeder)680/000
۷۸آلبوم هپی بویHappy Boyعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۱/۰۵۰/۰۰۰
۷۹آلبوم هپی بویHappy Boy(boeder)680/000
۸۰آلبوم آویزAvisعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۱/۱۵۰/۰۰۰
۸۱آلبوم بانیBonnyعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۱/۱۵۰/۰۰۰
۸۲آلبوم لابوکاLabocaعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۱/۳۰۰/۰۰۰
۸۳آلبوم گلوریGloryعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۱/۴۵۰/۰۰۰
۸۴آلبوم ساواناهSavannahعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۱/۴۰۰/۰۰۰
۸۵آلبوم لتیکLetticeعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۱/۸۵۰/۰۰۰
۸۶آلبوم آمورتAmoretعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۱/۸۵۰/۰۰۰
۸۷آلبوم اتیسOtisعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۱/۸۰۰/۰۰۰
۸۸آلبوم افلاOpheliaعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۱/۶۰۰/۰۰۰
۸۹آلبوم جسیکاJessicaعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۱/۷۰۰/۰۰۰
۹۰آلبوم اتیسOtisعرض ۷۰ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۲/۹۵۰/۰۰۰
۹۱آلبوم لورتاLaurettaعرض ۷۰ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۲/۵۵۰/۰۰۰
۹۲آلبوم برنادتیBernadetteعرض ۷۰ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۴/۲۵۰/۰۰۰
۹۳آلبوم اونیوAvenueعرض ۱۰۶ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۳/۴۵۰/۰۰۰
۹۴آلبوم آرتAreteعرض ۱۰۶ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۴/۲۵۰/۰۰۰
۹۵آلبوم تایم لسTimelessعرض ۱۰۶ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۴/۲۵۰/۰۰۰
۹۶آلبوم بونی توBonitoعرض ۱۰۶ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۴/۲۵۰/۰۰۰
۹۷آلبوم اسکنیSkeneعرض ۱۰۶ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۴/۲۵۰/۰۰۰
۹۸آلبوم جیولJewelعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۱/۲۰۰/۰۰۰
۹۹punk & metalعرض ۵۳ سانتیمتر – طول ۱۰ متر۱/۶۰۰/۰۰۰

جدول کاغذ-min
جدول استاندارد کاغذدیواری

قبل از سفارش ، از موجودی کاغذ ها اطلاع حاصل نمایید

هزینه حمل و نقل بعهده مشتری میباشد

تلفن: ۰۲۱۴۴۲۸۴۵۲۰ _ ۰۲۱۴۴۲۴۷۵۳۱

ساعت کار : ۱۰ الی ۱۷

www.atieasa.com

error: Content is protected !!